Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На 9 юли 2023 г. ще се проведе първият в новата история на общината местен референдум

На заседанието си на 16 май 2023 г. Общински съвет – Златоград прие решение № З  705, с което се одобрява предложението на инициативна група за провеждане на местен референдум по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Гражданите на общината ще отговорят на следните въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоусторяването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински  кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

Определена е дата за произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. Утвърдени са образците на книжата за допитването. Одобрени за разходите за организацията и финансиране на референдума. Организационно-техническата подготовка е възложена на кмета на общината.