Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Jordanka Romanova

Величко Сидеров: Най-адекватното решение е да се изгради приют за бездомни животни. Ако общината го направи, аз ще подсигурявам храна за всички негови обитатели.

Животът, здравето и спокойствието на гражданите на община Златоград трябва да бъде приоритет на всеки политик.

Бездомните кучета в общината са проблем от години и до ден днешен няма решение. Много пъти предлагах на управляващите да се изгради приют. Аз лично се ангажирах да подсигурявам храна за обитателите му, така че те да не се скитат гладни и безпризорни по улиците и да създават опасност за деца и възрастни. Идеята ми за такъв приют обаче не срещна подкрепа.
През годините няколко от моите служители бяха нападнати и дори нахапани от бездомни кучета. Познавам и много златоградчани, които изпитват панически страх, когато ги срещнат. Това сериозно вреди на качеството им на живот. Общината вече губи няколко дела от пострадали. Последното такова е от миналия месец, от наш съгражданин, който осъди общината да му изплати обезщетение от 10 000 лв. и незнайно колко още разходи за адвокати.
Трябва ли да чакаме да се стигне до фатален край, за да се вземат сериозни и адекватни мерки?!
Проблемът днес отново беше повдигнат. Владимир Топчиев в негов пост в социалните мрежи споделя на какво са подложени живущите в квартал „Гребенци“. Коментарът му предизвика лавина от мнения на граждани с множество примери от всички квартали на града и село Старцево. Явно е достигната точката на търпимост и мерки трябва да се вземат незабавно.
Най-адекватното решение е да се изгради приют. И още веднъж заявявам – ако общината го направи, аз ще подсигурявам храна за всички негови обитатели.

Информационен лист за местен референдум

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2023 г.

На 9 юли 2023 год. (неделя), на територията на Община Златоград ще се проведе Местен референдум, на който жителите на Община Златоград могат да гласуват с „ДА“ или с „НЕ“ на следните въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоустрояването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

МОТИВИ:

Местният референдум е форма на пряка демокрация, чрез която гражданите се произнасят по обществено значими въпроси с местно значение, поставени на дневен ред пред обществеността. Инициативата за провеждане на настоящия местен референдум е по писмено предложение на Инициативен комитет. Местният референдум е одобрен с Решение № З 705/16.05.2023 г. на Общински съвет Златоград. Мотивите на Инициативния комитет за провеждането на референдума са, че въпросите, които се поставят са от важно обществено значение и решението им ще окаже ключово влияние за развитието на Община Златоград.

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

В изпълнение на чл. 30, ал. 3, пр. 1, ал. 6, чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Златоград, със свое Решение № З 705 от 16.05.2023г., по протокол № 52 от 16.05.2023 г., определи датата на произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. (неделя).

Денят за гласуване започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч.

Когато в 20:00 ч. пред помещенията за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч.

Гласуването се провежда в избирателните секции в Община Златоград, определени със Заповед № 195 от 18.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград.

РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Право да гласуват на настоящия местен референдум имат гражданите на Община Златоград с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на Община Златоград, през последните 6 месеца преди насрочването на референдума, т.е.16.05.2023 г. Жителите на Община Златоград, само с настоящ адрес, е необходимо да подадат в Общинска администрация Златоград заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни, преди деня на референдума.

Гласуването се провежда по актуализирани списъци, издадени от ГД ГРАО.

Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на местния референдум съдържа три въпроса и възможните отговори – „ДА“ и „НЕ“, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки въпрос.

Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.

Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х“ или „V“ избрания от него отговор „ДА“ или „НЕ“ за съответния въпрос.

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, с отразения вот, излиза от кабината, пуска плика в избирателната кутия, след което се подписва в избирателния списък.

Идеен проект за кооперативен пазар на съществуващото място

Предложението на кмета за теглене на кредит от 1 700 000 лева за изграждане на нов кооперативен пазар не беше подкрепено от обществото. Общински съвет – Златоград прие предложението на инициативен комитет за провеждане на местен референдум, който бе насрочен за 9 юли 2023 г.

Величко Сидеров предложи идеен проект за кооперативен пазар на мястото на сегашния. Според него, качество, функционалност, удобство и красота, могат да се постигнат на много по-ниска цена.

Сравнението на двата проекта категорично доказва предимствата на идеята пазарът да остане на настоящето място. Проектът на Сидеров е с цена за изграждане по-ниска с около 1 милион лева от този на Янчев. В същото време е с повече от 500 квадратни метра по-голяма обща застроена площ, зелените площи са с над 350 квадратни метра повече, по-големи са площите на търговските обекти, офиси и складове, обществената тоалетна и др. Предвидени са 3 фонтана.

Спрете продажбата на „Пирийца“

Остра е реакцията на жителите на общината срещу предложението на администрацията да продаде емблематичната сграда и целия имот – публична общинска собственост.

С докладна записка от кмета на общината бе предложена продажба на имота, който е с площ от 2630 квадратни метра, заедно с построената в него четириетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ от 698 квадратни метра. Община Златоград е собственик по силата на акт  № 1386 / 03.04.2017 г. за частна общинска собственост.

Предложението бе отхвърлено от общинския съвет. Кметът се закани, че още на следващият ден ще внесе докладната записка повторно. Граждани изразиха готовност да сформират инициативен комитет за местен референдум по въпроса.

Недоволството на жителите е предизвикано от ниската цена. В предложението се използва пазарна оценка от 2017 г. Земя с площ от 2630 квадратни метра се продава за 26 300 лева, т.е. за 10 лева на квадратен метър. Сградата е със застроена площ от 698 квадратни метра, което (при четири етажа) предполага разгърната застроена площ от около 2700 квадратни метра, които се продават за 298 190 лева, т.е. при цена от около 110 лева на квадратен метър.

Общественикът Величко Сидеров представи предложение за превръщането на сградата в общински център за възрастни хора, което среща подкрепа сред местните жители.

На 9 юли 2023 г. ще се проведе първият в новата история на общината местен референдум

На заседанието си на 16 май 2023 г. Общински съвет – Златоград прие решение № З  705, с което се одобрява предложението на инициативна група за провеждане на местен референдум по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Гражданите на общината ще отговорят на следните въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоусторяването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински  кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

Определена е дата за произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. Утвърдени са образците на книжата за допитването. Одобрени за разходите за организацията и финансиране на референдума. Организационно-техническата подготовка е възложена на кмета на общината.