Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Мерки против разпространението на Covid-19, предложени от групата „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“

covid-19

До Кмета
на Община Златоград
До Общински съвет
Златоград
До Началника
на РУ на МВР Златоград
До
Църковно настоятелство
на храм „Св. Георги Победоносец“ 
гр. Златоград

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДИМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ

МЕРКИ:

  1. В предварителен разговор между заместник кмета на Община Неделино и дарителят на дезинфектанти от Община Златоград, г-н Величко Сидеров има разбирателство за организиране на пункт за дезинфекция на разклона за Света Неделя, който ще обхваща пътя между Старцево и Неделино като Община Неделино ще предостави служител, който да извършва дезинфекцията и в двете посоки, ангажимента на Община Златоград е предоставяне на всички необходими костюми, аксесоари и дезинфектанти /ще се предоставят от дарителя/. След като се осъществи това предлагаме пункта за дезинфекция от посока Смолян – Златоград, който е на разклона за с. Старцево да бъде преместен до разклона за с. Ерма река, а пункта в посока Кърджали – Златоград, който е на входа на града да бъде преместен до разклона за с. Долен, за да бъдат обхванати максимално всички населени места от Община Златоград.
  2. Всички товарни автомобили, които влизат в Община Златоград да бъдат дезинфекцирани цялостно.
  3. Препоръчва се на Църковно настоятелство гр. Златоград във връзка с предстоящите празници да провеждат църковните мероприятия при стриктно спазване на мерките за безопасност във връзка с обявеното извънредно положение и да бъде извършвана дезинфекция както на храма така и на посетителите в него /доброволци, който да извършват дезинфекцията/.
  4. Пред всички търговски обекти и обществени сгради да се поставят постелки, напоени с дезинфектант /килими, пътеки или други постелки напоени с дезинфектант/.
  5. Да се направи списък с желаещи доброволци, които да помагат при контролирането и прилагането на мерките.
  6. Да се засили контрола от страна на РУ на МВР Златоград и Община Златоград по изпълнение на мерките.

7. РУ на МВР Златоград и Общинска администрация да обявят телефони за подаване на сигнали за нарушаване на мерките като се публикуват снимки на нарушителите на определени за това места.

Вносители: Антон Симеонов, Жечка Хаджийска, Кирил Даскалов, Александър Илийков, Стефан Мерков, д-р Ерол Чинар, Емилия Кръстева

13.04.2020г.

гр. ЗЛАТОГРАД