Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Месец: май 2023

Идеен проект за кооперативен пазар на съществуващото място

Предложението на кмета за теглене на кредит от 1 700 000 лева за изграждане на нов кооперативен пазар не беше подкрепено от обществото. Общински съвет – Златоград прие предложението на инициативен комитет за провеждане на местен референдум, който бе насрочен за 9 юли 2023 г.

Величко Сидеров предложи идеен проект за кооперативен пазар на мястото на сегашния. Според него, качество, функционалност, удобство и красота, могат да се постигнат на много по-ниска цена.

Сравнението на двата проекта категорично доказва предимствата на идеята пазарът да остане на настоящето място. Проектът на Сидеров е с цена за изграждане по-ниска с около 1 милион лева от този на Янчев. В същото време е с повече от 500 квадратни метра по-голяма обща застроена площ, зелените площи са с над 350 квадратни метра повече, по-големи са площите на търговските обекти, офиси и складове, обществената тоалетна и др. Предвидени са 3 фонтана.

Спрете продажбата на „Пирийца“

Остра е реакцията на жителите на общината срещу предложението на администрацията да продаде емблематичната сграда и целия имот – публична общинска собственост.

С докладна записка от кмета на общината бе предложена продажба на имота, който е с площ от 2630 квадратни метра, заедно с построената в него четириетажна масивна стоманобетонна сграда със застроена площ от 698 квадратни метра. Община Златоград е собственик по силата на акт  № 1386 / 03.04.2017 г. за частна общинска собственост.

Предложението бе отхвърлено от общинския съвет. Кметът се закани, че още на следващият ден ще внесе докладната записка повторно. Граждани изразиха готовност да сформират инициативен комитет за местен референдум по въпроса.

Недоволството на жителите е предизвикано от ниската цена. В предложението се използва пазарна оценка от 2017 г. Земя с площ от 2630 квадратни метра се продава за 26 300 лева, т.е. за 10 лева на квадратен метър. Сградата е със застроена площ от 698 квадратни метра, което (при четири етажа) предполага разгърната застроена площ от около 2700 квадратни метра, които се продават за 298 190 лева, т.е. при цена от около 110 лева на квадратен метър.

Общественикът Величко Сидеров представи предложение за превръщането на сградата в общински център за възрастни хора, което среща подкрепа сред местните жители.

На 9 юли 2023 г. ще се проведе първият в новата история на общината местен референдум

На заседанието си на 16 май 2023 г. Общински съвет – Златоград прие решение № З  705, с което се одобрява предложението на инициативна група за провеждане на местен референдум по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Гражданите на общината ще отговорят на следните въпроси:

1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоусторяването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински  кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

3. Съгласни ли сте в центъра на града – до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

Определена е дата за произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. Утвърдени са образците на книжата за допитването. Одобрени за разходите за организацията и финансиране на референдума. Организационно-техническата подготовка е възложена на кмета на общината.