Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

covid-19

Мерки против разпространението на Covid-19, предложени от групата „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДИМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ

МЕРКИ:

В предварителен разговор между заместник кмета на Община Неделино и дарителят на

Повече

Рокада! Паркът става пазар, а пазарът – парк!

В новата програма за управление на Община Златоград е заложено необичайното решение, пазарът да се превърне в парк, а паркът в частта си зад „Свобода“, на мястото на рушащите се сгради – кооперативен пазар. Жителите на града се чудят, защо е необходима тази внезапна рокада и защо

Повече

Покана към гражданите за присъствие на заседание на ОбС на 12.02.2020г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

КМЕТ  И  РЪКОВОДСТВО НА ОБА,

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА МЕСТНИ

И   РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ,                                                                                                                                     

ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  И  ГРАЖДАНИ

П О К А Н А

        Каня Ви да вземете участие в редовно заседание на Общински съвет Златоград на 12.02.2020 г. (сряда) от 14.00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и  във вр. с чл. 53А, ал.1, т.1, чл. 54, ал.2 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, с предложение за следния

ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Докладна записка от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-30/23.01.2020г., по вх.№ ОС-74/23.01.2020г., относно: Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Златоград през 2020г. (съвместно заседание ПК)
 • Доклад от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-32/23.01.2020.,по вх.№ОС-76/23.01.2020г.,относно: Проект на бюджет на Община Златоград и индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. (съвместно заседание ПК)
 • Програма за управление от Кмета на Община Златоград с изх.№61-00-33/30.01.2020г., по вх.№ ОС-84/30.01.2020г., относно: Програма за управление на Община Златоград за срока на мандат 2019 – 2023г. (съвместно заседание на ПК)
 • Докладна записка с изх.№61-00-34/30.01.2020г., по вх.№ОС- 85/30.01.2020г., относно: Определяне основно трудово възнаграждение на Кмет на Община Златоград и кметове на кметства. (съвместно заседание ПК)
 • Докладна записка от Емил Минков Хумчев – Председател на Общински съвет Златоград с вх. № ОС-681/26.11.2019г.,относно: Определяне на работното време и възнаграждение на Председателя на Общински съвет Златоград.(съвместно заседание ПК) 
 • Други.

           ЕМИЛ ХУМЧЕВ

           Председател на Общински съвет Златоград

          

ПРЕДЛОЖЕНИЕ От групата общински съветници „Заедно за Община Златоград“

Във връзка с обсъждане и приемане на бюджета на Община Златоград за 2020г., след проведени срещи с жители на населените места в общината ни, групата „Заедно за Община Златоград“ предлага да се разгледат и при съгласие и желание от Ваша страна да се включат следните обекти /по Ваша преценка/:

Повече

Примерни документи, касаещи недвижими имоти

 • Пълномощно за продажба на имот
  Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
 • Пълномощно за покупка на имот
  Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното e декларацията по чл.25, ЗННД
 • Пълномощно за закупуване на имот с кредит от банка
  Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
 • Пълномощно за учредяване на договорна ипотека
  Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са декларациите по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД
 • Декларация по чл.264, ал.1, ДОПК
  (за разпореждане с недвижим имот)
 • Декларация по чл.25 от ЗННД
 • Декларация – съгласие по чл.26 от СК
 • Декларация за отказ от право на ползване

Примерни документи, касаещи МПС

 1. Договор за продажба на МПС. Моля, не забравяйте, че неразделна част от договора са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД
 2. Пълномощно за продажба на МПС. Моля, не забравяйте, че неразделна част от пълномощното са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД
 3. Декларация по по чл.264, ал.2, ДОПК ( за разпореждане с МПС)
 4. Пълномощно за управление на МПС

Златоград

Пътувахме натам от към град Ардино, където бяхме ходили да разгледаме Дяволският мост. По пътя имаше доста дупки и неравности – това не е основният път към града, но все пак ни учуди, че е в такова състояняние.

Повече