Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ От групата общински съветници „Заедно за Община Златоград“

Уважаеми г-н Янчев,

              Уважаеми съветници,

              Във връзка с обсъждане и приемане на бюджета на Община Златоград за 2020г., след проведени срещи с жители на населените места в общината ни, групата „Заедно за Община Златоград“ предлага да се разгледат и при съгласие и желание от Ваша страна да се включат следните обекти /по Ваша преценка/:

За град  Златоград:

 • Проектиране/ при необходимост/ и изграждане на колектор в кв. ,,Граничар“
 • Изграждане на връзка между ул. „Велико Търново“ и бул. „България“
 • Изграждане на връзка между ул.“Клокотница“ и ул. ,,Албена“
 • Премахване на моста в края на града, който при проливни дъждове създава тапа и предпоставка за наводнения
 • Ул. „Христо Ботев“ – възстановяване на съществуваща настилка и повдигане на шахти
 • Ул. „Изгрев“   –доизграждане и монтаж на парапет между Шипкови и Байрактарови
 • Ул. „Ангел Кънчев “– реконструкция на шахти и доизграждане до къщата на семейство Момови
 • Бул. „България“ – обособяване на паркоместа за достъп до гробищен парк
 • Ул. „Славей“ – преасфалтиране на участъци
 • Ул. „Пейо Яворов“ – възстановяване на съществуваща асфалтова настилка
 • Ул.„Антим I“ – преасфалтиране
 • Ул. „Велико Търново“  – възстановяване на съществуваща асфалтова настилка
 • Разкриване на път и достъп до ул. „Акация“ 21
 • Разкриване на път и реализация  на ул. „Рила“
 • Ул. „Стефан Стамболов“  – от стария град до бивша мандра – възстановяване на асфалтова настилка и изграждане на тротоари
 • Реализиране на ул. „Клокотница“
 • Изграждане на тротоари на ул. „Виктор Юго“
 • Ул. „Миньорска“ – асфалтиране
 • Ул. „Албена“ – отводняване и изграждане на тротоари
 • Ул.„Рожен“ – отводняване и изграждане на тротоари в частта до бившето общежитие на „Минстрой“
 • Реализиране на ул. „Крайречна“
 • Ул.„ Рупите“ – разкриване и асфалтиране
 • Ул. „Младост“ – преасфалтиране и асфалтиране на останалата част и  свързване с ул. „Ерма“
 • Ул.„ Ерма“ – асфалтиране
 • Ул. „Орфей“ – почистване и възстановяване на подпорна стена
 • Изграждане на тротоари по ул. „Васил Левски“
 • Изграждане на обръщало на ул. „Яков Змейкович“
 • Ул. „Прогрес“ и ул. „Възраждане“ в частта на Парка, кръгово към пералня „Беловидово“
 • Изграждане на подход към местността „Гюргенджик“
 • Закупуване на автовишка
 • Номерация и визуализация на всички улици

За с.Долен

 • Укрепване или изграждане на нова стена на ул. ,,Изгрев“
 • Изграждане на обръщач на ул. „Младост“
 • Улично осветление на крайните  къщи на ул. ,,Изгрев“
 • Довършване на ,,Боюклиево дере“
 • Ремонт на Здравна служба
 • Канализация на ул. ,,Васил Левски“
 • Реализиране на ул. ,,Изгрев“ над детската градина
 • Отводняване на улици
 • Реализиране на ул. ,,Орфей“
 • Асфалтиране на ул. ,, Младост“

За с. Ерма река

 • Ул. ,,Велико Търново“ – чиста и мръсна канализация,  бетон, калдъръм и изграждане на стълби стълби
 • ,,Белево дере“ – спешно завършване на  СМР
 • Ул. ,,Върбица“ – 25м. изграждане на канализация и асфалтиране
 • Саниране на общинска сграда, която включва: Кметство Ерма река, Детска градина, Здравна служба, Пощенски офис
 • Обезопасяване на мост на „Равна лъка“
 • Обезопасяване и рехабилитация на главен път
 • Рехабилитация и укрепване на подхода и моста към гробището
 • Проектиране и ремонт на големия салон в читалището
 • Довършване на колектор от къщата на Боян Кундев до старото кметство
 • Бетониране и изграждане на стълби на ул. „Иван Вазов“ – от Райчо Мъхов до Марин Якимов, от Андрей Колев до Диньо Кънев
 • Бетониране и изграждане на ул. „Изгрев“, ул. „Витоша“, ул. „Христо Ботев“ – до дома на Борис Краасенов и до дома на Пламен Кундев
 • Довършване на ул. „Васил Левски“
 • Поставяне на парапет на ул. „Велико Търново “ до дома на Здравко Василев

За с. Старцево

 • Ул. „Спартак“ – премахване на паднала подпорна стена, разширяване на уличното платно, изграждане на нова подпорна цена и при възможност за следващ бюджет да се предвиди за асфалтиране
 • Ул. „Пеньо Пенев“– довършване на водопровод , изграждане на подпорна стена, асфалтиране
 • Ул. „Люляк“ – асфалтиране или бетониране
 • Ул. „Здравец“ – подмяна на водопровод и асфалтиране
 • Ул.„ Кольо Фичето“ – цялостно изграждане – ВиК, колектор, асфалтиране
 • Ул. „Малина“ – изграждане
 • Ул. „Антон Страшимиров“ – довършителни дейности и асфалтиране до Виктор Травлев
 • Благоустрояване на „Езилево дере“ /път/
 • Довършване на участъка до Сантови и Мушкови
 • Изграждане на автобусна спирка в центъра на селото /за пътуващи деца/
 • Изграждане на обществен санитарен възел в центъра
 • Изграждане на детска площадка в Малката махала
 • Ремонт  и довършителни дейности на колектор„ Марева падина“ и „Ушев дол“
 • Поставяне на ограничители на скоростта в с. Старцево и м. „Белите камъни“.

За с. Аламовци

 • Изграждане на улично осветление на територията на цялото село
 • Изграждане на улица към Заставата
 • Ремонт на Здравна служба
 • Осигуряване на достъп до труднодостъпни жилища
 • Укрепване на свлачище